Terror Online : Cyberhot Och Informationskrigsföring

Terror Online : Cyberhot Och Informationskrigsföring

Autor : Roland Heickerö,dan Larsson
Género : Libros, Informática, internet y medios digitales, Bases de datos,
Leer : 4056
Descargar : 3380
Tamaño de archivo : 22.46 MB
Formato : PDF, ePub

Tomar este libro

Terror Online : Cyberhot Och Informationskrigsföring

Reseña del editor Cyberhot och informationskrigföring Utvecklingen mot det moderna informationssamhället med datorer, Internet och trådlös kommunikation ökar sårbarheten för informationskrigföring såsom cyberattacker. I en vid bemärkelse är information och informations- och kommunikationssystemen några av de viktigaste strategiska resurserna för ett land vilket medför att de också måste skyddas med olika medel och metoder. Författarna diskuterar grundprinciperna för informationskrigföring med ursprung i den kinesiske militärstrategen Sun Tzus teorier daterade från 500-talet f.Kr. till dagens Internetbaserade operationer. Därefter påvisas olika slag av antagonistiska hotbilder som cyberterrorism, hackersaktiviteter och kriminalitet på nätet. Vilka medel och metoder som antagonisterna förfogar över, hur de organiserar sig samt vilka mål som kan vara intressanta att attackera beskrivs. Avslutningsvis redovisas hur myndigheter, företag och enskilda personer ska kunna skapa strategier för att skydda och säkra vitala informationssystem och information. Boken vänder sig till en intresserad allmänhet såväl som till företag, universitet och högskolor. Innehållet kan användas i utbildning inom informationsteknik och informationssäkerhet, i statskunskap respektive säkerhetspolitik. Den ger praktiska råd för hur genomföra informationssäkerhetsarbete.

Heridas En El Corazón (Bolsillo)

Heridas En El Corazón (Bolsillo)

Autor : Francisco Javier Schlatter Navarro
Género : Libros, Libros universitarios y de estudios superiores, Humanidades,
Leer : 2496
Descargar : 2080
Tamaño de archivo : 13.82 MB
La Hibridación De Los Pájaros

La Hibridación De Los Pájaros

Autor : Gianni Ravazzi
Género : Libros, Arte, cine y fotografía, Fotografía,
Leer : 2262
Descargar : 1885
Tamaño de archivo : 12.53 MB