Xarxes De Computadors: Conceptes Bàsics: 129 (Aula Politècnica)

Xarxes De Computadors: Conceptes Bàsics: 129 (Aula Politècnica)

Autor : Llorenç Cerdà Alabern
Género : Libros, Informática, internet y medios digitales, Redes y administración de sistemas,
Leer : 4914
Descargar : 4095
Tamaño de archivo : 27.22 MB
Formato : PDF, ePub

Tomar este libro

Xarxes De Computadors: Conceptes Bàsics: 129 (Aula Politècnica)

Reseña del editor Aquesta obra està basada en el contingut de l'assignatura Xarxes de Computadors, de la Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB) de la Universidat Politècnica de Catalunya, i té per objectiu introduir els conceptes bàsics de les xarxes de computadors, fent èmfasi especialment en els protocols TCP/IP d'Internet. Està dirigit a alumnes que estudien per primera vegada els temes relacionats amb xarxes de computadors. S'estructura en cinc temes. En el tema 1 s'introdueix la terminologia i els ingredients principals d'una xarxa de computadors, agafant Internet com a paradigma, i s'explica la importància dels organismes d'estandardització i el model de referència Open System Interconnection (OSI). Al tema 2 s'estudia l'Internet Protocol (IP), els datagrames, el sistema d'adreçament que fa servir IP, els algorismes d'encaminament i altres protocols relacionats (ARP, DNS). L'objectiu del tema 3 és l'estudi del Transmission Control Protocol (TCP) d'Internet, després d'analitzar els algorismes Automatic Repeat reQuest (ARQ). El tema 4 es dedica a les xarxes de àrea local (Local Area Networks, LAN), el desenvolupament de les quals s'origina els anys setanta amb l'objectiu d'interconnectar de forma econòmica un nombre reduït de computadors, impressores i altres dispositius, en una àrea geogràfica petita, com és un edifici o un campus. En aquest tema s'estudien alguns conceptes bàsics relacionats amb les LAN i, especialment, les xarxes Ethernet (protocol d'accés al medi, diferents estàndards, hubs i switches) i el protocol Aloha. Finalment, s'expliquen les LAN sense fil, en particular els conceptes fonamentals d'una xarxa IEEE 802.11 (WiFi). Finalment, el tema 5 introdueix la transmissió de dades digitals fent servir senyals elèctrics. S'analitzen els problemes bàsics que es presenten en la transmissió d'un senyal elèctric (atenuació i distorsió), i s'expliquen alguns tipus de senyals que es fan servir en la transmissió digital (codificacions i modulacions) i alguns elements sobre la detecció d'errors. Biografía del autor Llorenç Cerdà és Doctor Enginyer de Telecomunicació (2000), Enginyer de Telecomunicació per l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB, 1993) i Enginyer Tècnic en Electricitat per l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Terrassa (EUETIT, 1989). El 1994 va entrar al Departament d'Arquitectura de Computadors de la UPC i des del 2001 és titular d'universitat. Ha format part del grup de recerca Computer Networking Group, de la UPC, amb el qual ha participat en projectes de recerca nacionals i europeus (Expert, Cost-257, Moebius, Cost-279, Widens) i ha col·laborat amb el centre de recerca de Nokia (projecte TESI). Ha estat revisor en nombrosos congressos internacionals i ha participat en l'organització dels congressos internacionals (ITC Specialist Seminal 2001, European Wireless 2004).També ha publicat articles en congressos i revistes internacionals.

Silencio (Saga Hush, Hush 3)

Silencio (Saga Hush, Hush 3)

Autor : Becca Fitzpatrick
Género : Libros, Juvenil, Ciencia ficción y fantasía,
Leer : 2184
Descargar : 1820
Tamaño de archivo : 12.10 MB